Bemanning

Vi har under många år haft gott samarbete med olika företag som behöver personal på arbetsplatser runt omkring i Uppland. Vi har både snickare och tjänstemän ute på byggena vilka alltid levererar 110%.

Våra 6 års goda samarbete med  Lindbäcks Bygg AB har resulterat i att vi rest hus i Gävle, Uppsala, Knivsta och Stockholm. De senaste åren har SBM fått förtroendet att agera platsledning åt Lindbäcks och deras projekt i Uppsala. SBMs personal har självklart BAS U och P behörighet för dessa uppdrag.

Hör av er om ni behöver kompetent personal på ert bygge.